Formats vàlids de les factures

Formats vàlids de les factures

La plataforma de facturació electrònica, Ge-factura, admet els formats de factura electrònica següents:

  • Format Ge-factura. Inicialment basat en el format facturae 3.1 i posteriorment adaptat a facturae 3.2, a què s'afig informació i particularitats necessàries per a treballar amb la Generalitat i entitats i organismes adherits.
  • EDIFACT INVOIC D93A. (Ja no és vàlid en compliment de la Lley 25/2013 - BOE 28/12/2013)

Depenent del procediment d'enviament de les factures es podrà utilitzar un format o un altre, o qualsevol dels dos.

En línia

Interconnexió des d'altres sistemes

  • Servici web. S'ha d'utilitzar únicament el Format Ge-factura. Per tant, no s'admeten factures en Format EDIFACT INVOIC D93A.
  • A través d'una xarxa de valor afegit (VAN), via bústia B2B, s'admetran factures en Format Ge-factura.

 

MECANISME ENVIAMENT FACTURES

FORMAT ADMÉS

EN LÍNIA

GENERADES EN PANTALLA APLICACIÓ

FORMAT GE-FACTURA

IMPORTADES A PARTIR DE FITXER

FORMAT BASE FACTURAE  3.2
FORMAT GE-FACTURA
 

INTERCONNEXIÓ DES D'ALTRES SISTEMES

SERVICI WEB

FORMAT GE-FACTURA

XARXA DE VALOR AFEGIT (VAN)

FORMAT GE-FACTURA