Formatos válidos de las facturas

Formatos válidos de las facturas

La plataforma de facturació electrònica, Ge-factura, admet els formats de factura electrònica següents:

  • Format Ge-factura. Inicialment basat en el format facturae 3.1 a què s’afig informació i particularitats necessàries per a treballar amb la Generalitat i entitats i organismes adherits.
  • EDIFACT INVOIC D93A.

Depenent del procediment d’enviament de les factures es podrà utilitzar un format o un altre, o qualsevol dels dos.

En línia

Interconnexió des d’altres sistemes

  • Servici web. S’ha d’utilitzar únicament el Format Ge-factura. Per tant, no s’admeten factures en Format EDIFACT INVOIC D93A.
  • A través d’una xarxa de valor afegit (VAN), via bústia B2B, s’admetran factures tant en Format Ge-factura com EDIFACT INVOIC D93A.

 

MECANISME ENVIAMENT FACTURES

FORMAT ADMÉS

EN LÍNIA

GENERADES EN PANTALLA APLICACIÓ

FORMAT GE-FACTURA

IMPORTADES A PARTIR DE FITXER

FORMAT BASE FACTURAE 3.1
FORMAT GE-FACTURA
EDIFACT INVOIC D93A

INTERCONNEXIÓ DES D’ALTRES SISTEMES

SERVICI WEB

FORMAT GE-FACTURA

XARXA DE VALOR AFEGIT (VAN)

FORMAT GE-FACTURA
EDIFACT INVOIC D93A