Vull realitzar PROVES

Accés a l'entorn de proves

L'entorn de proves està pensat per a dur a terme un període en paral•lel entre la factura electrònica i la de paper per a verificar-la:

  • La familiarització tant per part del proveïdor com dels departaments destinataris amb la plataforma.
  • El proveïdor ha de realitzar les proves necessàries per a assegurar el compliment dels requisits tant de dades (que exigixen els formats de factures admesos) com tècnics (comunicacions, firmes electròniques, etc.) que necessita la plataforma.
  • Que l'intercanvi d'informació entre proveïdor i departament que oferix la plataforma és correcte.

Què he de fer per a donar-me d'alta per a fer proves?

Sol·licitar al compte soporte_proveedores_gefactura@gva.es l'alta per a fer proves. Tota la informació necessària per a la coordinació i posada en marxa de les proves s'intercanviarà a través del compte indicat abans. També es proporcionaran les dades de contacte per al suport durant la seua execució.

Una vegada s'haja acabat el període de proves, s'haurà de formalitzar l' alta en la plataforma definitiva. L'alta en proves no implica l'alta automàtica en la plataforma.

L'EXPEDICIÓ DE FACTURES ELECTRÒNIQUES A LA GENERALITAT EN PROVES REQUERIX FER-SE EN PARAL·LEL AMB L'EMISSIÓ DE LES FACTURES EN PAPER, JA QUE LES ELECTRÒNIQUES DE PROVES NO SERAN VÀLIDES.