Descripció tècnica del format Ge-factura

Descripció tècnica del format Ge-factura

El format Ge-factura és un format que naix a partir del facturae del Ministeri d'Economia i Hisenda, i d'Indústria, Turisme i Comerç. És per això que s'adopten com a obligatòries totes aquelles dades que així establix el facturae. Es pot, per tant, consultar la web www.facturae.es per a conéixer amb més detall tota la informació relativa al dit format.

Gefactura afig informació i algunes particularitats a facturae necessàries per a treballar amb l'administració de la Generalitat i la resta d'entitats i organismes adherits.

Apartat 4. Extensions, a nivell de factura, per a informació particular sobre:

  • L'àmbit d'aplicació de l'IVA: interior, intracomunitari, d'Importació.
  • Referència a l'escriptura notarial que, si és el cas, sustente una cessió de crèdit (endós) per a la factura actual.

A més, per a determinats sectors productius les peculiaritats dels quals ho aconsellen (sanitari, obres públiques, etc…), podrà associar-se a la factura informació detallada per mitjà de document annex (apartat 3.1.9 AdditionalData – 3.1.9.2 RelatedDocuments) en un format estructurat de dades que permeta ser tractat electrònicament. La publicitat d'estos annexos i els formats que admeten, per a cada un dels sectors de l'administració de la Generalitat o entitats u organismes adherits, es realitzarà a través d'este portal.

L'objectiu d'exigir, en certs casos, arxius adjunts que complisquen certes especificacions tècniques, no és més que el d'annexar a la factura tota aquella informació, que sense formar part de les dades legalment exigibles en les factures, són imprescindibles per a la justificació exigible des del punt de vista administratiu per a la correcta tramitació del seu pagament.

Igualment des d'este mateix lloc web s'anirà donant publicitat a qualsevol evolució que puga sorgir a noves versions d'este format.