Selecció de documentació tècnica

Selecció de documentació tècnica

Documentació tècnica del format de les factures. Format Ge-factura

Documentació tècnica del format de les factures. Format EDIFACT

Informació tècnica per a comunicacions via Bústia B2B o VAN

Guia de missatges de la plataforma per a aquells proveïdors que connecten a través d'una bústia d'EDICOMNet o a través d'una interconnexió amb una altra VAN per a l'emissió i consulta de les seues factures en la plataforma Ge-Factura.

Altre documentació