On contactar per a sol·licitar l'adhesió

On contactar per a sol·licitar l'adhesió

Qualsevol de les entitats enumerades en l'article 3 del Decret 87/2010, de 21 de maig, pot sol·licitar la inclusió en la Plataforma Ge-factura per a rebre, a través d'ella, les factures electròniques de què siga destinatari

Article 3. Àmbit d'aplicació.
1. El present decret s'aplicarà a l'administració de la Generalitat i a les seues entitats autònomes.
2. Les empreses i la resta de sector públic de la Generalitat, institucions d'autogovern de l'article 20.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les Corts podran adherir-se a la Plataforma Ge-factura a través del mecanisme que en cada cas pertoque en funció de la utilització que se’ns faça.
3. Les universitats públiques i les entitats locals de la Comunitat Valenciana podran utilitzar la Plataforma de Facturació Electrònica de la Generalitat per mitjà de la subscripció de l'instrument que pertoque.

Per a això, a través del correu cau_gedominio@gva.es sol·licitarà que li siga enviada la documentació necessària per a l'adhesió. En este mateix portal disposa del model de sol·licitud d'adhesió i el document explicatiu d'adhesió en el qual s'explica la manera en què les entitats poden sol·licitar l'adhesió a la Plataforma, així com aspectes sobre el seu funcionament i sobre obligacions a què les entitats adherides, si és el cas, han d'atendre.