Beneficis derivats de la implantació i ús de la factura electrònica

Beneficis derivats de la implantació i ús de la factura electrònica

Econòmics

 • Menys costos associats a la tramitació.
 • Eliminació de despeses d'ensobrament i entrega.
 • Eliminació de despeses de franqueig.

Organitzatius

 • Absència d'errors formals.
 • Absència de pèrdues de factures.
 • Format únic de factures en electrònic i en paper.
 • Eliminació d'espai d'emmagatzemament de documents històrics

Socials

 • Millora de la competitivitat empresarial.
 • Beneficis ecològics: milers de quilos de paper estalviats.

Després de la integració en els sistemes

 • Tramitació més àgil, eficient i ràpida.
 • Eliminació de costos d'arxiu.
 • Informació de les factures en temps real.
 • Seguretat en el procés.
 • Millora dels temps de gestió.
 • Agilitat en la presa de decisions.