Visualització de contingut web

Proveïdors que utilitzen FACe

Els proveïdors que opten per l'enviament de les factures electròniques a través del sistema FACe de l'Administració General de l'Estat, hauran d'identificar els codis DIR3 corresponents als departaments destinataris d'estes

 

La codificació DIR3 dels departaments destinataris està accessible a través del portal www.face.gob.es, no obstant això, en la pàgina de GE-FACTURA es publicaran les taules de codis d'Oficines Comptables, Òrgans Gestors i Unitats Tramitadores.

 

AVÍS: A partir del dia 7 de maig de 2015 es va a canviar el codi d'OFICINA COMPTABLE per a les unitats tramitadores corresponents a les conselleries de la Generalitat, i les entitats INVASSAT i SERVEF. En l'apartat de DESCÀRREGA de codis DIR3 estáne publicats els nous codis.

 

OFICINA COMPTABLE abans del 7 de maig de 2015:     A10006302  - Intervención General

OFICINA COMPTABLE després del 7 de maig de 2015:  GE0006297  - Intervención General (RCF)