Visualització de contingut web

Proveïdors que ja utlitzen GE-FACTURA

Per a aquells proveïdors que envien les factures a través de GE-FACTURA, el sistema no canvia en absolut. Podran continuar enviant les factures tant a través de la plataforma en línia com per Web Services o passarel·la VAN.

 

S'admetran factures en format Facturae3.2 i més avant en Facturae 3.2.1, però d'acord amb el que ha establit la Llei 25/2013 es deixarà d'admetre el format EDIFACT, així com el format Facturae 3.1 a partir d'una data de què informarem oportunament els proveïdors que utilitzen els dits formats.

 

Els departaments destinataris a què podran enviar les seues factures són els publicats en la mateixa plataforma GE-FACTURA.

 

A partir del dia 7 de maig de 2015 es produïx la RECODIFICACIÓ dels departaments destinataris de GE-FACTURA, passant-se a utilitzar la mateixa codificació que s'utilitza en el sistema FACe, és a dir, els codis DIR3.

 

En l'apartat "Descàrrega de codis DIR3 Generalitat" poden descarregar un arxiu amb les equivalències entre els codis.

 

Per als usuaris que utilitzen el portal GE-FACTURA de forma manual este canvi és transparent, ja que els codis DIR3 es carregaran en el portal de proveïdors de forma automàtica el dit dia, quedant els codis antics inutilitzables (encara que les factures antigues emeses a eixos codis seguiran disponibles per a la seua consulta). Les noves factures emeses a partir d'eixa data s'hauran de generar amb els codis DIR3.